ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku č. 007-SŠ/2023