Kritéria prijímacieho konania pre šk. r. 2025/2026

KRITÉRIÁ PRE PRIJÍMACIE KONANIE

do 1. ročnika v šk. r. 2025-2026

 Podľa usmernenia MŠVVaŠ SR k prijímacím skúškam na stredné školy pre šk. r. 2025/2026

na Spojenej škole, Scota Viatora 8, Ružomberok

  •  EDUID Spojenej školy: 100017459
  •  EDUID Strednej odbornej školy obchodu a služieb – organizačná zložka Spojenej školy:  100008562
  •  EDUID Odborného učilišťa – organizačná zložka Spojenej školy: 100008563