Zmena ceny čipovej karty pre ŠJ.

O Z N A M

Školská jedáleň Nám. A. Hlinku 64, Ružomberok, oznamuje svojím stravníkom, že od 10.09.2020 sa mení cena stravovacej karty.

Nová cena je 3,55 €.

Pri strate karty je potrebné si zakúpiť novú.