Akcie a podujatia

Category

Vyčistime spolu kraj   Študenti triedy I.B odbor manažment regionálneho CR sa zapojili do výzvy Vyčistíme spolu kraj a pri príležitosti Dňa Zeme sa vybrali vyčistiť určitý úsek popri rieke Váh. Akcia prebehla v utorok 26.4.2022 cez geografické praktiká. Touto cestou sa chceme poďakovať aj Rozvojovej agentúre ŽSK – Sekcii pre mládež ŽSK za doručenie pomôcok k čisteniu....
ZÁMER a PODMIENKY priameho prenájmu majetku ŽSK v správe Spojenej školy, Scota Viatora 8, Ružomberok č. 002-SŠ/2022
E-TWINNING Čo znamená e-twinning? „E“ je skratka pre „elektronický“ a „twinning“ znamená „partnerstvo, družba“. Program eTwinning sa zameriava na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl . eTwinning  umožňuje nájsť partnerskú školu, s ktorou môžete realizovať inovatívne školské projekty v rámci vyučovania v bezpečnom virtuálnom prostredí (TwinSpace). ETwinning je ideálny na výmenu informácií...
ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja v správe Spojenej školy, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok č. 004-SŠ/2021 NOVÝ ZÁMER – č. 004-SŠ2021-1
Spojená škola, Scota Viatora 8, Ružomberok v spolupráci s IBA MEMBER organizuje v dňoch 14. až 18. júna 2021 barmanský kurz v priestoroch školy. Záujemcovia o získanie certifikátu SkBA (IBA member) sa môžu prihlásiť u p. Mgr. Miroslavy Hrabušovej č. t. 044/4313417.                                     
Zámer a podmienky priameho nájmu majetku ŽSK v správe Spojenej školy, Scota Viatora 8, Ružomberok č. 002-SŠ-2021
NOVÝ ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja v správe Spojenej školy, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok č. 001-SŠ/2021 
NOVÝ ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja v správe Spojenej školy, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok  č. 002-SŠ2020 NOVÝ ZÁMER a PODMIENKY  priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja v správe Spojenej školy, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok č. 003-SŠ2020 NOVÝ ZÁMER a PODMIENKY  priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja v...
1 2 3