Akcie a podujatia

Category

ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja v správe Spojenej školy, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok č. 005-SŠ/2022  –  TU
Zámer a podmienky priameho nájmu č. 004-SŠ-2022
Zámer  a podmienky priameho nájmu č. 003-SŠ-2022
Takto pri príležitosti MDD vymaľovali naše kozmetičky a vyčesali naše kaderníčky deti v materskej škôlke v Martinčeku.  
Gastro Labe 2022 Stredná škola remesiel a služieb v Dečíne v spolupráci s obchodným centrom Pivovar Dečín v Českej republike usporiadala  VI. ročník medzinárodnej gastronomickej súťaže pre žiakov stredných odborných škôl v odboroch kuchár, čašník a cukrár.  Súťaž sa konala 12. 05. 2022 a súťažilo sa v 5 kategóriách. Žiaci Spojenej školy Ružomberok súťažili v kategóriách:...
Nájdime spoločnú reč V utorok 10.05.2022 v Galérii Ľudovíta Fullu v Ružomberku odštartoval kurz slovenčiny pre našich ukrajinských susedov. Zapojili sa aj žiačky Spojenej školy v Ružomberku: Lenka Hanesová, Daniela Jamsilová, Nikola Griešová, Zuzana Thomková, ktoré študujú odbory manažment regionálneho CR a styling a marketing. Pripravili si prezentáciu o malebných kútoch a pamiatkach Liptova, čím prispeli k príjemnej atmosfére počas kurzu. Veríme, že sa...
Vyčistime spolu kraj   Študenti triedy I.B odbor manažment regionálneho CR sa zapojili do výzvy Vyčistíme spolu kraj a pri príležitosti Dňa Zeme sa vybrali vyčistiť určitý úsek popri rieke Váh. Akcia prebehla v utorok 26.4.2022 cez geografické praktiká. Touto cestou sa chceme poďakovať aj Rozvojovej agentúre ŽSK – Sekcii pre mládež ŽSK za doručenie pomôcok k čisteniu....
ZÁMER a PODMIENKY priameho prenájmu majetku ŽSK v správe Spojenej školy, Scota Viatora 8, Ružomberok č. 002-SŠ/2022
1 2 3