„Limit našej planéty“ – 3

Projekt finančne podporený z grantového programu Žilinského samosprávneho kraja “ Podaj mi ruku“.

Veľmi významnou aktivitou projektu „Limit našej planéty“ bolo sadenie stromčekov medzi Hrabovskou a Čutkovskou dolinou v okolí Ružomberka. Túto aktivitu sme si vybrali preto, lebo stromy sú nie len krásne, ale hrajú dôležitú úlohu v boji s prebiehajúci klimatickými zmenami. Celú akciu sa nám konečne podarilo zrealizovať za pomoci Mestských lesov, Ružomberok.  Vzhľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu sme v minulom roku nemohli sadiť ani na jar ani na jeseň. Tento rok sa nám podarilo naplánovať výsadbu stromov v krásny slnečný októbrový deň. Nad celou akciou držal ochranný prst pán Vladimír Neštepný z Mestských lesov v Ružomberku. Na našej prvej zastávke v lese nám všetkým rozdal pracovné náradie – čakany. Žiaci si sami priniesli pracovné rukavice a ukázalo sa, že boli naozaj potrebné. Lesná pôda v určenej lokalite bola po dlhodobom suchu stvrdnutá, zarastená, plná konárov a veľmi skalnatá. Kopanie bolo naozaj náročné a často sme si museli očistiť vybrané miesto od dlhej trávy, či haluziny. Pred zahájením práce sme dostali inštruktáž, v ktorej nám pán Neštepný názorne predviedol ako sa stromčeky sadia. Sadili sme 20 až 30cm vysoké smreky a buky a podarilo sa nám zasadiť okolo 600 stromčekov. Všetci sme si z tejto akcie okrem mozoľov odnášali  aj pocit spokojnosti a štipky pýchy za odvedenú prácu. Naša škola má záujem v takejto dobrovoľníckej práci pokračovať aj v nasledujúcich rokoch a vytvoriť zo sadenia stromov každoročnú tradíciu. Určite sa budeme tešiť na ďalšiu spoluprácu s Mestskými lesmi v Ružomberku.