„Limit našej planéty“

Projekt finančne podporený z grantového programu Žilinského samosprávneho kraja „Podaj mi ruku“.

Spojená škola s projektom „Limit našej planéty“

získala grant programu odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja s názvom „Podaj mi ruku 2021“.   Cieľom nášho projektu je vyzdvihnúť dôležitosť a nevyhnutnosť ochrany našej planéty. Postupne nás čakajú rôzne aktivity a semináre. Prvým krokom projektu je naučiť sa správne recyklovať a redukovať odpad. Z grantu sme zakúpili nové koše na triedený odpad, ktoré sme umiestnili na chodbách a v triedach. Naše provizórne „krabicové“ koše boli dobrým odrazovým mostíkom, ale od septembra 2021 už môžeme všetci pristupovať k redukcii a recyklácii odpadu na našej škole zodpovednejšie, cieľavedomejšie a bez výhovoriek.