Slávnostné otvorenie školské roka 2021 / 2022

Milí žiaci našej školy,

stretneme sa vo štvrtok 2. septembra 2021 o 8. hodine v átriu našej školy.

Kvôli rannému monitoru vstupujete do školy všetci predným vchodom a cez šatne prejdete do átria.

Naši noví žiaci, prváci, budete čakať pred školou, kde si po Vás o 7:55 prídu Vaši triedni učitelia a spoločne prejdete do átria.

Po skončení programu v átriu sa rozídete do tried a pokračujete s triednymi učiteľmi podľa programu.

V prípade nepriaznivého počasia budete pri vstupe do školy usmernení do tried a prváci do auly.