Zámer č. 004-SŠ-2021

ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja

v správe Spojenej školy, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok

č. 004-SŠ/2021

NOVÝ ZÁMER – č. 004-SŠ2021-1