Výberové konanie ERASMUS+

Výberové konanie pre uchádzačov zahraničnej stáže v rámci programu ERASMUS +

KA122-VET – Krátkodobé projekty mobility učiacich sa a zamestnancov v OVP

Projekt pod názvom

 „Let´s team-up!“

Spojená škola v Ružomberku vyhlasuje výberové konanie pre žiakov 2., 3. a 4. ročníka v odbore kozmetik, hotelová akadémia a manažment regionálneho cestovného ruchu na účasť na odbornej stáži organizovanej v programe Erasmus+.

Stáž bude realizovaná pre 2 skupiny žiakov na dvoch miestach:

  1. Grécko (4. ročník – odbor hotelová akadémia)
  2. Nemecko (2. a 3. ročník – odbor hotelová akadémia, kozmetik a manažment regionálneho cestovného ruchu)

Predpokladaný termín stáže: máj – jún 2022

Prihlášku na stáž, motivačný list a životopis sa odovzdáva do 28.01.2022 koordinátorke projektu Mgr. Veronike Rudzíkovej.