17 mája, 2024

Day

Výsledky prijímacích skúšok študijných odborov pre školský rok 2024 / 2025 : 6323 K  hotelová akadémia 6463 K  kozmetik-vizážista, kozmetička vizážistka 6355 M  služby v cestovnom ruchu 3138 M  styling a marketing
Výsledky prijímacieho konania učebných odborov podľa kritérií pre školský rok 2024 / 2025. Učebný odbor:  2964 H  cukrár, cukrárka Učebný odbor:  6445 H   kuchár, kuchárka Učebný odbor:  6444 H  čašník, servírka Učebný odbor:  6456 H  kaderník, kaderníčka  Odborné učilište: 6491 G 01 práca pri príprave jedál