7 mája, 2024

Day

Podmienky pre prijatie na skrátené štúdium je určené pre uchádzačov, ktorí majú záujem získať výučný list v odboroch 6445 H kuchár, kuchárka 6444 H čašník, servírka 6456 H kaderník, kaderníčka 2964 H cukrár, cukrárka a v predchádzajúcom vzdelávaní získali najmenej stredné odborné vzdelanie (výučný list, maturitné vysvedčenie)   Prihláška na skrátenú formu štúdia   –  TU
Kritéria pre prijatie na nadstavbové štúdium v odbore  6403 L  podnikanie v remeslách a službách pre školský rok 2024/2025   –  TU Prihláška na nadstavbové štúdium – TU