17 septembra, 2021

Day

Hlavným cieľom projektu „Limit našej planéty“ je správne aplikovanie recyklácie a redukcie odpadu v našej škole. V tomto ohľade je dôležitá edukácia žiakov, ktorá bola zabezpečená interaktívnou prednáškou dňa 08.09. 2021 v aule pod vedením Mgr. Lindy Esteves Hatala. Žiakom boli poskytnuté praktické rady ako správne triediť, redukovať a znovu použiť zakúpené veci ako napr. šatstvo, hračky, nábytok,… Cez projekt...