21 októbra, 2021

Day

„ Nové šatne – nová šanca – nové príležitosti “ Ako škola sme sa zapojili do grantového programu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2021 s názvom : VRÁŤME ŠPORT DO ŠKÔL Podarilo sa nám uspieť a zo získaných finančných prostriedkov sme mohli skrášliť časť telocvične. Našim cieľom bolo zrekonštruovať šatne. Z pohľadu estetického a hygienického boli šatne nevyhovujúce. Cez...