30 mája, 2022

Day

Voľné miesta pre 2. kolo prijímacích skúšok  21. 06. 2022  Študijné odbory : 6323 K     hotelová akadémia = 5 miest 6324 M    manažment regionálneho cestovného ruchu = 4 miesta 3158 M    styling a marketing =  2 miesta Učebné odbory: 6445 H    kuchár =  3 miesta 6444 H   čašník, servírka  = 4 miesta 6456 H   kaderník ...