Novinky

Category

Rodičovské združenie Spojená škola, Scota Viatora 8, Ružomberok sa uskutoční  15.11.2023 o 15:00 v triedach podľa rozpisu na dverách školy.
Pozývame Vás na 12. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE MAJSTER PALACINKA . Súťaž sa bude konať 14.11. 2023 v priestoroch jedálne Spojenej školy v Ružomberku. Majster Palacinka – propozície
Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2024-2025  
Názov pozície: riaditeľ Spojenej školy, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok Identifikátor výberového konania: VK/ŽSK/20/2023 Názov organizácie: Spojená škola, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok Pracovná oblasť: štátna správa, verejná správa, samospráva Miesto výkonu práce: Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok Počet obsadzovaných miest: 1 Pracovný pomer: TPP Druh pracovného úväzku: plný pracovný úväzok Pracovný...
Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční v prípade dobrého počasia v átriu školy 4. septembra 2023 o 8,00 hod Rozdelenie žiakov do tried : Otvorenie školského roka 2023/2024 trieda   učebňa triedny učiteľ I. A hotelová akadémia, manažment regionálneho cestovného ruchu U35 Mgr. Veronika Rudzíková I. B kozmetik – kozmetička, styling a marketing U41 Mgr....
  Spojená škola, Scota Viatora 8, Ružomberok vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania
Výsledky prijímacieho konania učebné odbory: odbor 6444 H čašník, servírka odbor 2964 H cukrár, cukrárka odbor 6456 H kaderník, kaderníčka odbor 6445 H kuchár, kuchárka Výsledky prijímacieho konania študijné odbory: odbor 6323 K  Hotelová akadémia odbor 6446 K kozmetik, kozmetička  odbor 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu odbor 3158 M styling a marketing  
Kritéria pre prijímacie konanie na štúdium 6403 L –  podnikanie v remeslách a službách  2023-24 Kritéria pre prijímacie konanie na pomaturitné štúdium  6362 N – kozmetik vizážista 2023-24
K R I T É R I A PRE PRIJÍMACIE KONANIE DO 1. ROČNÍKA podľa usmernenia MŠVVaŠ SR k prijímacím skúškam na stredné školy pre šk. r. 2023/2024 na Spojenej škole, Scota Viatora 8, Ružomberok EDUID Spojenej školy: 100017459 EDUID Strednej odbornej školy obchodu a služieb – organizačná zložka Spojenej školy: 100008562 EDUID Odborného učilišťa...
POKYNY pre stravníkov platné od 01. 03. 2023  – zmena poplatkov za stravu !!!!  
1 2 3 4 7