30 januára, 2023

Day

FINN Kvíz aj v Spojenej škole 19 žiakov Spojenej školy v odbore hotelová akadémia, manažment regionálneho cestovného ruchu a styling a marketing sa 23. 11. 2022 zapojili do prvého krajského kola ekonomickej súťaže FIIN kvíz, ktorá bola zameraná na finančnú gramotnosť. Súťažiaci riešili 20 reálnych situácií zameraných na vplyv inflácie, spotrebu energií, výpočet mzdy, zvolenie správneho úveru a ručenia, vyberali...
Register investičných stavieb
Výberové konanie žiakov pre účasť v projekte Erasmus+ Prihláška účastníka zahraničnej stáže v projekte Erasmus+ Proces a kritériá výberu učastníkov stáže v projekte Erasmus+