9 októbra, 2023

Day

Názov pozície: riaditeľ Spojenej školy, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok Identifikátor výberového konania: VK/ŽSK/20/2023 Názov organizácie: Spojená škola, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok Pracovná oblasť: štátna správa, verejná správa, samospráva Miesto výkonu práce: Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok Počet obsadzovaných miest: 1 Pracovný pomer: TPP Druh pracovného úväzku: plný pracovný úväzok Pracovný...