Blog

Žiadosť o 2 %.

Venujte 2% pre OZ  „Pomôžme našim deťom“ NÁZOV: OBČIANSKE ZDRUŽENIE POMÔŽME NAŠIM DEŤOM Pomôžete tým žiakom našej školy v rôznych súťažiach v ich odbore, pri záverečných a maturitných skúškach a […]

FINN Kvíz

FINN Kvíz aj v Spojenej škole 19 žiakov Spojenej školy v odbore hotelová akadémia, manažment regionálneho cestovného ruchu a styling a marketing sa 23. 11. 2022 zapojili do prvého krajského kola ekonomickej súťaže FIIN […]