Blog

Výberové konanie

Názov pozície: riaditeľ Spojenej školy, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok Identifikátor výberového konania: VK/ŽSK/20/2023 Názov organizácie: Spojená škola, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok Pracovná oblasť: štátna správa, verejná […]