Blog

Výberové konanie ERASMUS+

Výberové konanie pre uchádzačov zahraničnej stáže v rámci programu ERASMUS + KA122-VET – Krátkodobé projekty mobility učiacich sa a zamestnancov v OVP Projekt pod názvom  „Let´s team-up!“ Spojená škola v Ružomberku vyhlasuje výberové konanie […]

eTwinning

E-TWINNING Čo znamená e-twinning? „E“ je skratka pre „elektronický“ a „twinning“ znamená „partnerstvo, družba“. Program eTwinning sa zameriava na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych […]

iBobor

V dňoch 09.11.2021 – kategória senior a 11.11.2021 kategória Junior sa uskutočnila už tradične súťaž iBobor. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 15 žiakov. Výsledková listina súťaže iBOBOR: Kategória Junior Hanesová Lenka        2. B […]

EUROPE CODE WEEK

Dňa 22.10.2021 sa naša škola zapojila do európskeho projektu Codyweek. Európsky týždeň programovania je nezávislá iniciatíva, ktorej cieľom je priblížiť každému programovanie a digitálnu gramotnosť zábavnou a pútavou formou. Spolu […]

„Limit našej planéty“

Projekt finančne podporený z grantového programu Žilinského samosprávneho kraja „Podaj mi ruku“. Spojená škola s projektom „Limit našej planéty“ získala grant programu odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja s názvom „Podaj mi […]