Július Bruncko

By

V dňoch 09.11.2021 – kategória senior a 11.11.2021 kategória Junior sa uskutočnila už tradične súťaž iBobor. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 15 žiakov. Výsledková listina súťaže iBOBOR: Kategória Junior Hanesová Lenka        2. B Korčušková Vanessa 2. A Mikola Griešová        2. B   Kategória Senior Erika Macková                  1. H Viktória Kormančíková  3. D Adriána Jacková             3. D   Ďakujeme...
Dňa 22.10.2021 sa naša škola zapojila do európskeho projektu Codyweek. Európsky týždeň programovania je nezávislá iniciatíva, ktorej cieľom je priblížiť každému programovanie a digitálnu gramotnosť zábavnou a pútavou formou. Spolu s Ing. Zuzanou Jarabovou sa triedy IV.A styl, II.A, II.B a II.D zapojili do kvízu, ktorý pre nich pripravila a mohli si tak sami overiť...
„ Nové šatne – nová šanca – nové príležitosti “ Ako škola sme sa zapojili do grantového programu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2021 s názvom : VRÁŤME ŠPORT DO ŠKÔL Podarilo sa nám uspieť a zo získaných finančných prostriedkov sme mohli skrášliť časť telocvične. Našim cieľom bolo zrekonštruovať šatne. Z pohľadu estetického a hygienického boli šatne nevyhovujúce. Cez...
Projekt finančne podporený z grantového programu Žilinského samosprávneho kraja “ Podaj mi ruku“. Veľmi významnou aktivitou projektu „Limit našej planéty“ bolo sadenie stromčekov medzi Hrabovskou a Čutkovskou dolinou v okolí Ružomberka. Túto aktivitu sme si vybrali preto, lebo stromy sú nie len krásne, ale hrajú dôležitú úlohu v boji s prebiehajúci klimatickými zmenami. Celú akciu sa nám konečne podarilo...
Projekt finančne podporený z grantového programu Žilinského samosprávneho kraja „Podaj mi ruku“. Hlavným cieľom projektu „Limit našej planéty“ je správne aplikovanie recyklácie a redukcie odpadu v našej škole. V tomto ohľade je dôležitá edukácia žiakov, ktorá bola zabezpečená interaktívnou prednáškou dňa 08.09. 2021 v aule pod vedením Mgr. Lindy Esteves Hatala. Žiakom boli poskytnuté praktické rady ako správne triediť,...
Projekt finančne podporený z grantového programu Žilinského samosprávneho kraja „Podaj mi ruku“. Spojená škola s projektom „Limit našej planéty“ získala grant programu odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja s názvom „Podaj mi ruku 2021“.   Cieľom nášho projektu je vyzdvihnúť dôležitosť a nevyhnutnosť ochrany našej planéty. Postupne nás čakajú rôzne aktivity a semináre. Prvým krokom projektu je naučiť sa správne...
Milí žiaci našej školy, stretneme sa vo štvrtok 2. septembra 2021 o 8. hodine v átriu našej školy. Kvôli rannému monitoru vstupujete do školy všetci predným vchodom a cez šatne prejdete do átria. Naši noví žiaci, prváci, budete čakať pred školou, kde si po Vás o 7:55 prídu Vaši triedni učitelia a spoločne prejdete do átria. Po skončení programu v átriu...
ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja v správe Spojenej školy, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok č. 004-SŠ/2021 NOVÝ ZÁMER – č. 004-SŠ2021-1
Pedagogický asistent  Asistenčná činnosť v súlade s týždenným rozvrhom pedagogického asistenta Individuálna a skupinová práca so žiakmi podľa pokynov vyučujúceho Spolupráca s vyučujúcimi a špeciálnou pedagogičkou  pri príprave učebných pomôcok a edukačných materiálov pre žiakov s individuálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami Práca so slabo prospievajúcimi žiakmi Príprava na výchovno-vzdelávaciu činnosť , úprava edukačných materiálov pre žiakov s individuálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami Stretnutia s pedagógmi  a zisťovanie...
1 2 3 5