Július Bruncko

By

Nájdime spoločnú reč V utorok 10.05.2022 v Galérii Ľudovíta Fullu v Ružomberku odštartoval kurz slovenčiny pre našich ukrajinských susedov. Zapojili sa aj žiačky Spojenej školy v Ružomberku: Lenka Hanesová, Daniela Jamsilová, Nikola Griešová, Zuzana Thomková, ktoré študujú odbory manažment regionálneho CR a styling a marketing. Pripravili si prezentáciu o malebných kútoch a pamiatkach Liptova, čím prispeli k príjemnej atmosfére počas kurzu. Veríme, že sa...
Výsledky prijímacej skúšky – študijné odbory školský rok 2022 / 2023 6323  K    Hotelová akadémia 6446 K    Kozmetik 6324 M   Manažment regionálneho cestovného ruchu 3158  M   Styling a marketing
Vyčistime spolu kraj   Študenti triedy I.B odbor manažment regionálneho CR sa zapojili do výzvy Vyčistíme spolu kraj a pri príležitosti Dňa Zeme sa vybrali vyčistiť určitý úsek popri rieke Váh. Akcia prebehla v utorok 26.4.2022 cez geografické praktiká. Touto cestou sa chceme poďakovať aj Rozvojovej agentúre ŽSK – Sekcii pre mládež ŽSK za doručenie pomôcok k čisteniu....
Podmienky prijatia na nadstavbové štúdium pre školský rok 2022/2023 v odboroch: 6421 L  spoločné stravovanie 6426 L vlasová kozmetika  
Výsledky prijímacieho konania  pre školský rok 2022-2023 UČEBNÉ ODBORY: 6444 H Čašník servírka 2964 H Cukrár 6456 H Kaderník 6445 H Kuchár Odborné učilište
ZÁMER a PODMIENKY priameho prenájmu majetku ŽSK v správe Spojenej školy, Scota Viatora 8, Ružomberok č. 002-SŠ/2022
Prijímacie konanie do 1. ročníka v školskom roku 2022 – 2023
Výberové konanie pre uchádzačov zahraničnej stáže v rámci programu ERASMUS + KA122-VET – Krátkodobé projekty mobility učiacich sa a zamestnancov v OVP Projekt pod názvom  „Let´s team-up!“ Spojená škola v Ružomberku vyhlasuje výberové konanie pre žiakov 2., 3. a 4. ročníka v odbore kozmetik, hotelová akadémia a manažment regionálneho cestovného ruchu na účasť na odbornej stáži organizovanej v programe Erasmus+. Stáž bude...
1 2 3 6