Július Bruncko

By

Vydanie ďalšieho čísla časopis VITA č. 8 – TU
Navrhni logo pre naše akreditované projekty   Návrhy posielajte na email : peckova@ssrk.sk do 26. januára 2024 Všetky logá budú uverejnené na našich stránkach     Hlasovanie je od 29.1. do 2.2.2024. Autor víťazného loga získa poukážku na nákup v obchode Planeo RK  v hodnote 20,- €.    
Zamestnanci spojenej školy email vnútorná linka vonkajšia linka Ing. Monika Babečková monika.babeckova@ssrk.sk 141 4313441 Mgr. Tomáš Bartko tomas.bartko@ssrk.sk 136 4313436 Mgr. Silvia Bažíková, PhD. silvia.bazikova@ssrk.sk 123 4313423 Ing. Lucia Blumensteinová lucia.blumensteinova@ssrk.sk 126 4313426 Ing. Miriam Boco – Zigová miriam.boco@ssrk.sk 122 4313422 Bc. Denisa Borošová denisa.borosova@ssrk.sk 139 4313439 Ing. Katarína Buknová katarina.buknova@ssrk.sk 127 4313427 PaedDr. Richard...
ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku č. 007-SŠ/2023  
KRITÉRIÁ PRE PRIJÍMACIE KONANIE do 1. ročnika v šk. r. 2025-2026  Podľa usmernenia MŠVVaŠ SR k prijímacím skúškam na stredné školy pre šk. r. 2025/2026 na Spojenej škole, Scota Viatora 8, Ružomberok  EDUID Spojenej školy: 100017459  EDUID Strednej odbornej školy obchodu a služieb – organizačná zložka Spojenej školy:  100008562  EDUID Odborného učilišťa – organizačná zložka...
Spojená škola Scota Viatora 8, Ružomberok Vás pozýva na súťažnú výstavu Sladká vianočná prehliadka  
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ Dňa 4. decembra 2023 Spojená škola, Scota Viatora 8, Ružomberok od 9,00 hod. organizuje – DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ. Srdečne Vás pozývame.
Rodičovské združenie Spojená škola, Scota Viatora 8, Ružomberok sa uskutoční  15.11.2023 o 15:00 v triedach podľa rozpisu na dverách školy.
Pozývame Vás na 12. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE MAJSTER PALACINKA . Súťaž sa bude konať 14.11. 2023 v priestoroch jedálne Spojenej školy v Ružomberku. Majster Palacinka – propozície
1 2 3 12