Július Bruncko

By

Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční v prípade dobrého počasia v átriu školy 4. septembra 2023 o 8,00 hod Rozdelenie žiakov do tried : Otvorenie školského roka 2023/2024 trieda   učebňa triedny učiteľ I. A hotelová akadémia, manažment regionálneho cestovného ruchu U35 Mgr. Veronika Rudzíková I. B kozmetik – kozmetička, styling a marketing U41 Mgr....
Zámer a podmienky priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja v správe Spojenej školy, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok č. 004-SŠ/2023č. 006-SŠ-2023
Zámer a podmienky priameho nájmu Žilinského samosprávneho kraja v správe Spojenej školy, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok č. 004-SŠ/2023 č. 005-SŠ-2023
Zámer a podmienky priameho majetku Žilinského samosprávneho kraja v správe Spojenej školy, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok č. 004-SŠ/2023 nájmu č. 004-SŠ-2023
ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja v správe Spojenej školy, Scota Viatora 8, 034 01  Ružomberok, č. 003-SŠ/2023
ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja v správe Spojenej školy, Scota Viatora 8, 034 01  Ružomberok, č. 002-SŠ-2023
  Spojená škola, Scota Viatora 8, Ružomberok vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania
Výsledky prijímacieho konania učebné odbory: odbor 6444 H čašník, servírka odbor 2964 H cukrár, cukrárka odbor 6456 H kaderník, kaderníčka odbor 6445 H kuchár, kuchárka Výsledky prijímacieho konania študijné odbory: odbor 6323 K  Hotelová akadémia odbor 6446 K kozmetik, kozmetička  odbor 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu odbor 3158 M styling a marketing  
Kritéria pre prijímacie konanie na štúdium 6403 L –  podnikanie v remeslách a službách  2023-24 Kritéria pre prijímacie konanie na pomaturitné štúdium  6362 N – kozmetik vizážista 2023-24
Zámer a podmienky priameho nájmu majetku ŽSK č.  001-SŠ-2023 v správe Spojenej školy v Ružomberku
1 2 3 10