25 mája, 2021

Day

Spojená škola, Scota Viatora 8, Ružomberok, bude organizovať dňa 22. júna 2021 druhé kolo prijímacieho konania. Študijné odbory: 6323 K   Hotelová akadémia,  2 miesta,  skúška SJL, CJ 6446 K   Kozmetik,  2 miesta, skúška SJL, MAT 3158 M   Styling a marketing, 3 miesta, skúška SJL, MAT 6324 M   Manažment regionálneho cestovného ruchu, 6 miest,...
Zámer a podmienky priameho nájmu majetku ŽSK v správe Spojenej školy, Scota Viatora 8, Ružomberok č. 002-SŠ-2021