27 augusta, 2021

Day

Projekt finančne podporený z grantového programu Žilinského samosprávneho kraja „Podaj mi ruku“. Spojená škola s projektom „Limit našej planéty“ získala grant programu odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja s názvom „Podaj mi ruku 2021“.   Cieľom nášho projektu je vyzdvihnúť dôležitosť a nevyhnutnosť ochrany našej planéty. Postupne nás čakajú rôzne aktivity a semináre. Prvým krokom projektu je naučiť sa správne...
Milí žiaci našej školy, stretneme sa vo štvrtok 2. septembra 2021 o 8. hodine v átriu našej školy. Kvôli rannému monitoru vstupujete do školy všetci predným vchodom a cez šatne prejdete do átria. Naši noví žiaci, prváci, budete čakať pred školou, kde si po Vás o 7:55 prídu Vaši triedni učitelia a spoločne prejdete do átria. Po skončení programu v átriu...