Novinky

Category

Žiaci Spojenej školy aj tentokrát využili lákavú príležitosť a absolvovali pracovnú stáž v Nemecku v termíne od 28.8.2022 do 24.9.2022 vďaka programu Erasmus+, ktorý je financovaný grantom EU. Bola to druhá fáza projektu „Let´s Team-up!“. V prvej fáze projektu žiaci hotelovej akadémie stážovali v máji 2022 v Aténach v Grécku, kde si zdokonaľovali svoje zručnosti v hotelierstve a gastronómii v štvorhviezdičkovom hoteli...
ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja v správe Spojenej školy, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok č. 006-SŠ/2022
O z n a m     Oznamujeme všetkým stravníkom, že od 11.10.2022 Školská jedáleň na Nám. A Hlinku 62, Ružomberok bude pracovať v normálnom režime.
Milí žiaci, rodičia! Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 bude 5. septembra o 8.00 v átriu školy. V prípade nepriaznivého počasia sa prváci stretnú v aule školy a ostatní žiaci v učebniach podľa rozpisu vo vestibule školy. Prosíme žiakov III.D, III. F, IV. A a V.A, aby si doniesli tašku na učebnice. Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ...
Erasmus+ v Grécku Po dvojročnej prestávke žiaci Hotelovej akadémie zo Spojenej školy v Ružomberku dostali jedinečnú príležitosť vycestovať do hlavného mesta Grécka – Atény vďaka projektu Let´s Team-up! v rámci programu Erasmus+. Absolvovali mesačnú zahraničnú stáž v štvorhviezdičkovom hoteli Athens One Smart Hotel na rôznych úsekoch hotela, kde si zdokonaľovali svoje zručnosti v hotelierstve a gastronómii. Žiaci pracovali na...
Spojená škola vypisuje výberové konanie na nasledovné pracovné miesta: pracovné miesto na pozíciu: Učiteľ biológie              požiadavky na  prijatie  TU pracovné miesto na pozíciu: Špeciálny pedagóg       požiadavky na  prijatie  TU pracovné miesto na pozíciu: Vychovávateľ vychovávateľka          požiadavky na prijatie  TU pracovné miesto na pozíciu: Vrátnik vrátnička                                požiadavky na prijatie  TU pracovné miesto na pozíciu:...
Prinášame vám prehľad o čerpaní finančný prostriedkov v uplynulom školskom roku. Na našej stránke https://zssos.edupage.org/ nájdete foto a prehľad všetkého, čo sa nám podarilo v tomto školskom roku zrealizovať. Prehľad čerpania finančných prostriedkov:   TU
Čo je ECDL? ECDL/ICDL (European Computer Driving Licence/International Certification of Digital Literacy) je celosvetovo najrozšírenejší systém na overovanie (certifikáciu) znalostí a zručností v oblasti práce s výpočtovou technikou určený pre bežného používateľa osobného počítača. Je medzinárodne rešpektovaný a zavedený vo vyše 100 krajinách sveta a vykonáva sa v 41 jazykoch. Úspešní absolventi ECDL získajú doklad o dosiahnutí...
Voľné miesta pre 2. kolo prijímacích skúšok  21. 06. 2022  Študijné odbory : 6323 K     hotelová akadémia = 5 miest 6324 M    manažment regionálneho cestovného ruchu = 4 miesta 3158 M    styling a marketing =  2 miesta Učebné odbory: 6445 H    kuchár =  3 miesta 6444 H   čašník, servírka  = 4 miesta 6456 H   kaderník ...
Výsledky prijímacej skúšky – študijné odbory školský rok 2022 / 2023 6323  K    Hotelová akadémia 6446 K    Kozmetik 6324 M   Manažment regionálneho cestovného ruchu 3158  M   Styling a marketing
1 2 3 4 5 6 7