Novinky

Category

Voľné miesta pre 2. kolo prijímacích skúšok  21. 06. 2022  Študijné odbory : 6323 K     hotelová akadémia = 5 miest 6324 M    manažment regionálneho cestovného ruchu = 4 miesta 3158 M    styling a marketing =  2 miesta Učebné odbory: 6445 H    kuchár =  3 miesta 6444 H   čašník, servírka  = 4 miesta 6456 H   kaderník ...
Výsledky prijímacej skúšky – študijné odbory školský rok 2022 / 2023 6323  K    Hotelová akadémia 6446 K    Kozmetik 6324 M   Manažment regionálneho cestovného ruchu 3158  M   Styling a marketing
Podmienky prijatia na nadstavbové štúdium pre školský rok 2022/2023 v odboroch: 6421 L  spoločné stravovanie 6426 L vlasová kozmetika  
Výsledky prijímacieho konania  pre školský rok 2022-2023 UČEBNÉ ODBORY: 6444 H Čašník servírka 2964 H Cukrár 6456 H Kaderník 6445 H Kuchár Odborné učilište
Prijímacie konanie do 1. ročníka v školskom roku 2022 – 2023
  Tlačivo pre poskytnutie 2 %
V dňoch 09.11.2021 – kategória senior a 11.11.2021 kategória Junior sa uskutočnila už tradične súťaž iBobor. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 15 žiakov. Výsledková listina súťaže iBOBOR: Kategória Junior Hanesová Lenka        2. B Korčušková Vanessa 2. A Mikola Griešová        2. B   Kategória Senior Erika Macková                  1. H Viktória Kormančíková  3. D Adriána Jacková             3. D   Ďakujeme...
Dňa 22.10.2021 sa naša škola zapojila do európskeho projektu Codyweek. Európsky týždeň programovania je nezávislá iniciatíva, ktorej cieľom je priblížiť každému programovanie a digitálnu gramotnosť zábavnou a pútavou formou. Spolu s Ing. Zuzanou Jarabovou sa triedy IV.A styl, II.A, II.B a II.D zapojili do kvízu, ktorý pre nich pripravila a mohli si tak sami overiť...
„ Nové šatne – nová šanca – nové príležitosti “ Ako škola sme sa zapojili do grantového programu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2021 s názvom : VRÁŤME ŠPORT DO ŠKÔL Podarilo sa nám uspieť a zo získaných finančných prostriedkov sme mohli skrášliť časť telocvične. Našim cieľom bolo zrekonštruovať šatne. Z pohľadu estetického a hygienického boli šatne nevyhovujúce. Cez...
1 2 3 4 5 6 7