Výsledky prijímacieho konania pre učebné odbory

v školskom roku 2019/2020.

 

Výsledky prijímacieho konania pre učebný odbor KUCHÁR

Výsledky prijímacieho konania pre učebný odbor ČAŠNÍK SERVÍRKA

Výsledky prijímacieho konania pre učebný odbor CUKRÁR

Výsledky prijímacieho konania pre učebný odbor KADERNÍK

 

Zápis prijatých uchádzačov sa uskútoční 10. mája 2019 od 8,00 do 14,00 na sekretariáte školy.


 

 

Nadácia

Občianske združenie "Pomôžme našim deťom".

Obraciame sa na Vás s prosbou o poskytnutie dvoch percent z Vašej dane na podporu nášho Občianského združenia.

Všetky finančné prostriedky, ktoré sa získajú, budu použité výlučne pre potreby žiakov

Spojenej školy, Scota Viatora 8, Ružomberok.

Ďakujeme.

Tlačivo pre DÚ je TU.


 

 

p2020

 Spojená škola, Scota Viatora 8, Ružomberok.

Počty žiakov a kritéria pre prijatie v školskom roku 2019 / 2020.

Celé znenie TU.