Novinky

Category

Podmienky prijatia na nadstavbové štúdium pre školský rok 2022/2023 v odboroch: 6421 L  spoločné stravovanie 6426 L vlasová kozmetika  
Výsledky prijímacieho konania  pre školský rok 2022-2023 UČEBNÉ ODBORY: 6444 H Čašník servírka 2964 H Cukrár 6456 H Kaderník 6445 H Kuchár Odborné učilište
Prijímacie konanie do 1. ročníka v školskom roku 2022 – 2023
  Tlačivo pre poskytnutie 2 %
V dňoch 09.11.2021 – kategória senior a 11.11.2021 kategória Junior sa uskutočnila už tradične súťaž iBobor. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 15 žiakov. Výsledková listina súťaže iBOBOR: Kategória Junior Hanesová Lenka        2. B Korčušková Vanessa 2. A Mikola Griešová        2. B   Kategória Senior Erika Macková                  1. H Viktória Kormančíková  3. D Adriána Jacková             3. D   Ďakujeme...
Dňa 22.10.2021 sa naša škola zapojila do európskeho projektu Codyweek. Európsky týždeň programovania je nezávislá iniciatíva, ktorej cieľom je priblížiť každému programovanie a digitálnu gramotnosť zábavnou a pútavou formou. Spolu s Ing. Zuzanou Jarabovou sa triedy IV.A styl, II.A, II.B a II.D zapojili do kvízu, ktorý pre nich pripravila a mohli si tak sami overiť...
„ Nové šatne – nová šanca – nové príležitosti “ Ako škola sme sa zapojili do grantového programu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2021 s názvom : VRÁŤME ŠPORT DO ŠKÔL Podarilo sa nám uspieť a zo získaných finančných prostriedkov sme mohli skrášliť časť telocvične. Našim cieľom bolo zrekonštruovať šatne. Z pohľadu estetického a hygienického boli šatne nevyhovujúce. Cez...
Projekt finančne podporený z grantového programu Žilinského samosprávneho kraja “ Podaj mi ruku“. Veľmi významnou aktivitou projektu „Limit našej planéty“ bolo sadenie stromčekov medzi Hrabovskou a Čutkovskou dolinou v okolí Ružomberka. Túto aktivitu sme si vybrali preto, lebo stromy sú nie len krásne, ale hrajú dôležitú úlohu v boji s prebiehajúci klimatickými zmenami. Celú akciu sa nám konečne podarilo...
Projekt finančne podporený z grantového programu Žilinského samosprávneho kraja „Podaj mi ruku“. Hlavným cieľom projektu „Limit našej planéty“ je správne aplikovanie recyklácie a redukcie odpadu v našej škole. V tomto ohľade je dôležitá edukácia žiakov, ktorá bola zabezpečená interaktívnou prednáškou dňa 08.09. 2021 v aule pod vedením Mgr. Lindy Esteves Hatala. Žiakom boli poskytnuté praktické rady ako správne triediť,...
1 3 4 5 6 7