Novinky

Category

Projekt finančne podporený z grantového programu Žilinského samosprávneho kraja “ Podaj mi ruku“. Veľmi významnou aktivitou projektu „Limit našej planéty“ bolo sadenie stromčekov medzi Hrabovskou a Čutkovskou dolinou v okolí Ružomberka. Túto aktivitu sme si vybrali preto, lebo stromy sú nie len krásne, ale hrajú dôležitú úlohu v boji s prebiehajúci klimatickými zmenami. Celú akciu sa nám konečne podarilo...
Projekt finančne podporený z grantového programu Žilinského samosprávneho kraja „Podaj mi ruku“. Hlavným cieľom projektu „Limit našej planéty“ je správne aplikovanie recyklácie a redukcie odpadu v našej škole. V tomto ohľade je dôležitá edukácia žiakov, ktorá bola zabezpečená interaktívnou prednáškou dňa 08.09. 2021 v aule pod vedením Mgr. Lindy Esteves Hatala. Žiakom boli poskytnuté praktické rady ako správne triediť,...
Projekt finančne podporený z grantového programu Žilinského samosprávneho kraja „Podaj mi ruku“. Spojená škola s projektom „Limit našej planéty“ získala grant programu odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja s názvom „Podaj mi ruku 2021“.   Cieľom nášho projektu je vyzdvihnúť dôležitosť a nevyhnutnosť ochrany našej planéty. Postupne nás čakajú rôzne aktivity a semináre. Prvým krokom projektu je naučiť sa správne...
Milí žiaci našej školy, stretneme sa vo štvrtok 2. septembra 2021 o 8. hodine v átriu našej školy. Kvôli rannému monitoru vstupujete do školy všetci predným vchodom a cez šatne prejdete do átria. Naši noví žiaci, prváci, budete čakať pred školou, kde si po Vás o 7:55 prídu Vaši triedni učitelia a spoločne prejdete do átria. Po skončení programu v átriu...
Spojená škola, Scota Viatora 8, Ružomberok, bude organizovať dňa 22. júna 2021 druhé kolo prijímacieho konania. Študijné odbory: 6323 K   Hotelová akadémia,  2 miesta,  skúška SJL, CJ 6446 K   Kozmetik,  2 miesta, skúška SJL, MAT 3158 M   Styling a marketing, 3 miesta, skúška SJL, MAT 6324 M   Manažment regionálneho cestovného ruchu, 6 miest,...
Výsledky prijímacích skúšok pre študijné odbory : Hotelová akadémia Kozmetik Manažment regionálneho cestovného ruchu Styling a marketing
Výsledky prijímacieho konania pre učebné odbory : cukrár, čašník servírka, kaderník, kuchár a Odborné učilište  
Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR sa stanovuje oprávnenie pre prevádzkovateľa školy a školského zariadenia pri vstupe do prevádzky overovať splnenie podmienky formou požadovania predloženia príslušného dokladu–potvrdenia o výsledku testu na COVID-19. Zároveň každý zamestnanec školy a aj žiak musí pred nástupom do školy vyplniť predpísané tlačivo o dezinfekčnosti. Uvedené tlačivá platia aj pre...
Prijímačky 2021-2022 Úprava podmienok prijímacieho konania    
Vysporiadanie platieb za október 2020 a dočasné pozastavenie platieb za ubytovanie za ďalšie mesiace Prosíme zákonných zástupcov žiakov, ktorí sú ubytovaní na školskom internáte, o vysporiadanie platieb za  ubytovanie za mesiac október 2020. Zároveň žiadame o dočasné pozastavenie platieb za  ubytovanie na  ďalšie mesiace. O aktuálnom dianí a pokynoch Vás budeme informovať prostredníctvom našej webovej...
1 3 4 5 6 7